Преподаватели

Преподаватели

Персоналът на ДГ 102 "Кременица" се състои от директор, 12 педагози, 7 помощник- възпитатели, ресурсен учител, логопед, психолог, касиер- домакин, медицинска сестра и огняр.