Обява за провеждане на конкурс за допълнителни дейности в ДГ102