Проекти

Училищен плод

Училищен плод

Основна цел на програмата “Училищен плод” е създаването на трайни навици у децата и подрастващите за здравословно хранене чрез увеличаване на консумацията на плодове и зеленчуци.

Научи повече
АПСПО

АПСПО

ДГ 102 "Кременица" участва в проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". Проектните дейности включват: 1.Допълнително обучение по български език. 2.Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Научи повече