Новини

Обучение за повишаване квалификацията на работещите в ДГ 102"Кременица"

Съвместно с колеги от I во ОУ "Васил Левски" гр. Костинбпод в Букуреш, Румъния се проведе вътрешно училищна квалификация на тема "Изкуствения интелект в контекста на обучението от ПДГ 7 клас

Научи повече
Проект "Фемили спорт"

Заедно със своите родители малките атлети от ДГ 102"Кременица" показаха своите умения в спорта

Научи повече