Прием в ДГ 102"Кременица"

Прием в ДГ 102"Кременица"

Уважаеми родители,

постъпването  на новокласираните деца набор 2017-2018-2019 ще се извършва поетапно от 01.09.2020г.

За да заявите дата за постъпване на детето в детското заведение е нужно да се обадите на тел. 02 991 72 49 или на GSM: 0879 042 872 .

Преди постъпване на детето в детската градина трябва да представите следните документи на мед.персонал:

1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразите, извършени не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;

2.Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпването на детето в ДГ;

3.Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение;

4.Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар на детето;

5.Имунизационен паспорт или писмо от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България;

6. Васерман на един от родителите, задължително за яслени групи.