Детска група "Слънчице"

Детска група "Слънчице"

Детска група "Слънчице"

 

Преподаватели:

Г-жа Първолетка Виденова

Г-жа Маргарита Петкова

Помощник-възпитател Павлинка Николова

Тел: 0879  04 28 73