Възобновяване на посещенията на децата в детската градина

Възобновяване на посещенията на децата в детската градина

Възобновяване на посещенията на децата в детската градина

03.09.2020

В прикачения файл ще намерите информация за всички документи, които се изискват за прием на новоприети деца, както и такива за възобновяване на посещението на деца след продължително отсъствие.