АПСПО

АПСПО

АПСПО

3.09.2020

ДГ 102 "Кременица" участва в проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".
Проектните дейности включват:
1.Допълнително обучение по български език.
2.Изплащане на такси на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.